Jump to content
Sign in to follow this  
hannah

MERRY XMAS 2015 - Secret Santa Presents for Everyone!!

Recommended Posts

0050.gif

 

2lsvciv.gif

 

 

 

anixmas.gif

      

 

 

9unk42.gif2lvjuc5.gif

 

 

14no7eb.gif 2016

 

 

H Thay Mặt BDH @yesphim.com, mến chúc ACE

Một Mùa Giáng Sinh thật vui vẻ   +  

 

Một Năm Mới An Khang  , Thịnh Vượng & đạt được

nhiều may mắn trong Năm 2016 nha  :)  :wub:  :wub: 

 

 

 

password:  h@yesphim.com

 

 

pre_1451068553__phieu_bac_topic.jpg

 

 

[HIDE]

UPLOADED
http://uploaded.net/file/9aabz3zz/PhieuBacGCD_VN_d1.part01.rar 
http://uploaded.net/file/algzzn68/PhieuBacGCD_VN_d1.part02.rar
http://uploaded.net/file/0n4ol5yh/PhieuBacGCD_VN_d1.part03.rar 
http://uploaded.net/file/edq75tw0/PhieuBacGCD_VN_d1.part04.rar 
http://uploaded.net/file/2cyaicjc/PhieuBacGCD_VN_d1.part05.rar 
http://uploaded.net/file/gmy48vyz/PhieuBacGCD_VN_d1.part06.rar 
http://uploaded.net/file/9jsvla3l/PhieuBacGCD_VN_d1.part07.rar 
http://uploaded.net/file/tltiaqsb/PhieuBacGCD_VN_d1.part08.rar 
http://uploaded.net/file/udzssl2p/PhieuBacGCD_VN_d1.part09.rar 
http://uploaded.net/file/i853ckby/PhieubacGCD_VN_d2.part01.rar 
http://uploaded.net/file/c0e4yldc/PhieubacGCD_VN_d2.part02.rar 
http://uploaded.net/file/j895i1ud/PhieubacGCD_VN_d2.part03.rar 
http://uploaded.net/file/mvzm0nmz/PhieubacGCD_VN_d2.part04.rar 
http://uploaded.net/file/crhs1ta0/PhieubacGCD_VN_d2.part05.rar 
http://uploaded.net/file/xve5fza8/PhieubacGCD_VN_d2.part06.rar 
http://uploaded.net/file/we32090b/PhieubacGCD_VN_d2.part07.rar 
http://uploaded.net/file/xuiscr32/PhieubacGCD_VN_d2.part08.rar 
http://uploaded.net/file/pw3ldmnk/PhieubacGCD_VN_d2.part09.rar 
http://uploaded.net/file/ndza0v52/PhieuBacGCD_VN_d3.part01.rar 
http://uploaded.net/file/o8ibo0xx/PhieuBacGCD_VN_d3.part02.rar 
http://uploaded.net/file/zn1vdye0/PhieuBacGCD_VN_d3.part03.rar 
http://uploaded.net/file/k5a3qek8/PhieuBacGCD_VN_d3.part04.rar 
http://uploaded.net/file/fn58403m/PhieuBacGCD_VN_d3.part05.rar 
http://uploaded.net/file/kj703j30/PhieuBacGCD_VN_d3.part06.rar 
http://uploaded.net/file/wy4fyrr9/PhieuBacGCD_VN_d3.part07.rar 
http://uploaded.net/file/d0fl41pa/PhieuBacGCD_VN_d3.part08.rar 
http://uploaded.net/file/l34rbwwm/PhieuBacGCD_VN_d3.part09.rar 
http://uploaded.net/file/gihg7694/PhieuBacGCD_VN_d4.part01.rar 
http://uploaded.net/file/ni8amtn5/PhieuBacGCD_VN_d4.part02.rar 
http://uploaded.net/file/h9wjkhjd/PhieuBacGCD_VN_d4.part03.rar 
http://uploaded.net/file/tcfwayew/PhieuBacGCD_VN_d4.part04.rar 
http://uploaded.net/file/f6xdb7av/PhieuBacGCD_VN_d4.part05.rar 
http://uploaded.net/file/fgy77z8u/PhieuBacGCD_VN_d4.part06.rar 
http://uploaded.net/file/1ujhd66g/PhieuBacGCD_VN_d4.part07.rar 
http://uploaded.net/file/e536ddxf/PhieuBacGCD_VN_d4.part08.rar 
http://uploaded.net/file/9frkeg0o/PhieuBacGCD_VN_d4.part09.rar 
http://uploaded.net/file/9di4ei1i/PhieuBacGCD_VN_d5.part01.rar 
http://uploaded.net/file/m8mmy13h/PhieuBacGCD_VN_d5.part02.rar 
http://uploaded.net/file/owl20on7/PhieuBacGCD_VN_d5.part03.rar 
http://uploaded.net/file/bvks7dy4/PhieuBacGCD_VN_d5.part04.rar 
http://uploaded.net/file/klyjnax2/PhieuBacGCD_VN_d5.part05.rar 
http://uploaded.net/file/vmo08xgo/PhieuBacGCD_VN_d5.part06.rar 
http://uploaded.net/file/cu200ux4/PhieuBacGCD_VN_d5.part07.rar 
http://uploaded.net/file/vsx6vh3b/PhieuBacGCD_VN_d5.part08.rar 
http://uploaded.net/file/8qerkw5c/PhieuBacGCD_VN_d5.part09.rar 
http://uploaded.net/file/lro2j20w/PhieuBacGCD_VN_d6.part01.rar 
http://uploaded.net/file/471vpd9b/PhieuBacGCD_VN_d6.part02.rar 
http://uploaded.net/file/qmv3h6mm/PhieuBacGCD_VN_d6.part03.rar 
http://uploaded.net/file/a2avwr9g/PhieuBacGCD_VN_d6.part04.rar 
http://uploaded.net/file/nlrj3szi/PhieuBacGCD_VN_d6.part05.rar 
http://uploaded.net/file/gjy5vcrr/PhieuBacGCD_VN_d6.part06.rar 
http://uploaded.net/file/zym2w4j3/PhieuBacGCD_VN_d6.part07.rar 
http://uploaded.net/file/mf5b10mt/PhieuBacGCD_VN_d6.part08.rar 
http://uploaded.net/file/8nujoqk3/PhieuBacGCD_VN_d6.part09.rar 
http://uploaded.net/file/2vgwai16/PhieuBacGCD_VN_d7E.part01.rar 
http://uploaded.net/file/qwgmykqh/PhieuBacGCD_VN_d7E.part02.rar 
http://uploaded.net/file/0rho325o/PhieuBacGCD_VN_d7E.part03.rar 
http://uploaded.net/file/wztk3k2y/PhieuBacGCD_VN_d7E.part04.rar 
http://uploaded.net/file/1whjlbt7/PhieuBacGCD_VN_d7E.part05.rar 
http://uploaded.net/file/4yzbjv1z/PhieuBacGCD_VN_d7E.part06.rar 
http://uploaded.net/file/hx7fk80c/PhieuBacGCD_VN_d7E.part07.rar 
http://uploaded.net/file/8bijc387/PhieuBacGCD_VN_d7E.part08.rar 
http://uploaded.net/file/bht1n2k5/PhieuBacGCD_VN_d7E.part09.rar


JUMBOFILE
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910089&PhieuBacGCD_VN_d1.part01.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910091&PhieuBacGCD_VN_d1.part02.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910085&PhieuBacGCD_VN_d1.part03.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910087&PhieuBacGCD_VN_d1.part04.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910086&PhieuBacGCD_VN_d1.part05.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910088&PhieuBacGCD_VN_d1.part06.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910090&PhieuBacGCD_VN_d1.part07.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910093&PhieuBacGCD_VN_d1.part08.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910092&PhieuBacGCD_VN_d1.part09.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910094&PhieubacGCD_VN_d2.part01.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910095&PhieubacGCD_VN_d2.part02.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910096&PhieubacGCD_VN_d2.part03.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910098&PhieubacGCD_VN_d2.part04.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910097&PhieubacGCD_VN_d2.part05.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910099&PhieubacGCD_VN_d2.part06.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910101&PhieubacGCD_VN_d2.part07.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910102&PhieubacGCD_VN_d2.part08.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910100&PhieubacGCD_VN_d2.part09.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910103&PhieuBacGCD_VN_d3.part01.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910104&PhieuBacGCD_VN_d3.part02.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910105&PhieuBacGCD_VN_d3.part03.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910057&PhieuBacGCD_VN_d5.part01.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910059&PhieuBacGCD_VN_d5.part02.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910063&PhieuBacGCD_VN_d5.part03.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910058&PhieuBacGCD_VN_d5.part04.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910062&PhieuBacGCD_VN_d5.part05.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910060&PhieuBacGCD_VN_d5.part06.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910061&PhieuBacGCD_VN_d5.part07.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910065&PhieuBacGCD_VN_d5.part08.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910064&PhieuBacGCD_VN_d5.part09.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910068&PhieuBacGCD_VN_d6.part01.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910066&PhieuBacGCD_VN_d6.part02.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910067&PhieuBacGCD_VN_d6.part03.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910070&PhieuBacGCD_VN_d6.part04.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910069&PhieuBacGCD_VN_d6.part05.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910081&PhieuBacGCD_VN_d6.part05.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910083&PhieuBacGCD_VN_d6.part06.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910082&PhieuBacGCD_VN_d6.part07.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910084&PhieuBacGCD_VN_d6.part08.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910080&PhieuBacGCD_VN_d6.part09.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910078&PhieuBacGCD_VN_d7E.part01.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910072&PhieuBacGCD_VN_d7E.part02.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910079&PhieuBacGCD_VN_d7E.part03.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910074&PhieuBacGCD_VN_d7E.part04.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910073&PhieuBacGCD_VN_d7E.part05.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910077&PhieuBacGCD_VN_d7E.part06.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910076&PhieuBacGCD_VN_d7E.part07.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910075&PhieuBacGCD_VN_d7E.part08.rar 
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910071&PhieuBacGCD_VN_d7E.part09.rar 

FILECLOUD
dvd1
http://filecloud.io/d7kcejs4g
http://filecloud.io/obk3jg4au
http://filecloud.io/9rx28boqu
http://filecloud.io/efij92qr5
http://filecloud.io/lpa8mg40c
http://filecloud.io/pl4rf9xe6
http://filecloud.io/uxstmg6dy
http://filecloud.io/umc02di18
http://filecloud.io/3wu21pk5a
dvd2
http://filecloud.io/qra6uxvt8
http://filecloud.io/uzqbe0xkh
http://filecloud.io/cn8wqzj5k
http://filecloud.io/fa6uthzek
http://filecloud.io/e4lf8yibz
http://filecloud.io/pi4dwkr5t
http://filecloud.io/8yskq2adr
http://filecloud.io/c7nmu432t
http://filecloud.io/jt042ofeg
dvd3
http://filecloud.io/6ce0syol2
http://filecloud.io/k5g4h1t3x
http://filecloud.io/ol8abptmd
http://filecloud.io/23drwy6uq
http://filecloud.io/is28g7nue
http://filecloud.io/r86s7vpwo
http://filecloud.io/yoedfjkh6
http://filecloud.io/sqm25lk8w
http://filecloud.io/afto0ew5v
dvd4
http://filecloud.io/ftp0ebs52
http://filecloud.io/glqfivndp
http://filecloud.io/kfl5tno0a
http://filecloud.io/ufob15elt
http://filecloud.io/20pgwtjd3
http://filecloud.io/cop5ga07l
http://filecloud.io/yqvd2fgki
http://filecloud.io/svj6zduof
http://filecloud.io/q3i0k26w9
dvd5
http://filecloud.io/9ug5kfib0
http://filecloud.io/4tkacm9gp
http://filecloud.io/1e45npl7t
http://filecloud.io/ubgz6kno0
http://filecloud.io/mh20nv65y
http://filecloud.io/t9vqp2kmi
http://filecloud.io/8o7fki14q
http://filecloud.io/95akmzb8p
http://filecloud.io/nakme92rp
dvd6
http://filecloud.io/b34fiqag9
http://filecloud.io/wbzpfyulx
http://filecloud.io/re2ngy1bh
http://filecloud.io/a72jun0gb
http://filecloud.io/cqpao25rd
http://filecloud.io/qu7xzbvad
http://filecloud.io/tfva0osgi
http://filecloud.io/2bunji6dx
http://filecloud.io/d5lcrk2ni
dvd7E
http://filecloud.io/l2jnr6gc5
http://filecloud.io/02plyuirz
http://filecloud.io/vfiyx8oen
http://filecloud.io/s5czhpe2l
http://filecloud.io/th1ivrjme
http://filecloud.io/ao3e2nkfy
http://filecloud.io/cmypgoq6v
http://filecloud.io/pwe0lutj6
http://filecloud.io/mzl7akfu8

UPLOADABLE
dvd1
https://www.uploadable.ch/file/bJnhgPHVTQeM 
https://www.uploadable.ch/file/HYrX2RqbesQ7 
https://www.uploadable.ch/file/hcbmPdq259cr 
https://www.uploadable.ch/file/hqMMATrRzjgE 
https://www.uploadable.ch/file/daqjvzgrbcQB 
https://www.uploadable.ch/file/ySZd43tfVYTp 
https://www.uploadable.ch/file/Mp2gwjJkzZJW 
https://www.uploadable.ch/file/yWdXw4k85A2z 
https://www.uploadable.ch/file/peyZM357RrHy 
dvd2
https://www.uploadable.ch/file/MTTWXJRkCdXT 
https://www.uploadable.ch/file/dFvxTqUxHTYz 
https://www.uploadable.ch/file/A48BTcQxebwX 
https://www.uploadable.ch/file/zUqupaazXkGt 
https://www.uploadable.ch/file/Mdt5BSuj2SDj 
https://www.uploadable.ch/file/j8wgbwzw4Sdm 
https://www.uploadable.ch/file/3Xwaqcwbxj95 
https://www.uploadable.ch/file/4BUCDpQeZZKD 
https://www.uploadable.ch/file/cHCdTPab6H2A 
dvd3
https://www.uploadable.ch/file/SFMhBMK7QbGP
https://www.uploadable.ch/file/gm5UMzh9h93r
https://www.uploadable.ch/file/hdAkuG9y6fN7
https://www.uploadable.ch/file/UEXsrTFUswzw
https://www.uploadable.ch/file/dzEptza9JqaM
https://www.uploadable.ch/file/n6f26KuYbPY5
https://www.uploadable.ch/file/Vp7p7vyZhxrX
https://www.uploadable.ch/file/6Ru77S9NdT3T
https://www.uploadable.ch/file/zTdNHDyWwbvm
dvd4
https://www.uploadable.ch/file/2m8qmyx9mc27
https://www.uploadable.ch/file/z55d8xKH8gZD
https://www.uploadable.ch/file/v2apwzD24BUk
https://www.uploadable.ch/file/rKa9UX2d99B4
https://www.uploadable.ch/file/dP9aaZgwekzu
https://www.uploadable.ch/file/tfdmnHxYMHZE
https://www.uploadable.ch/file/KW7ZxsfbvJjb
https://www.uploadable.ch/file/ChKTKH73PSms
https://www.uploadable.ch/file/t5JTqufCESQQ
dvd5
https://www.uploadable.ch/file/eQ3PhGmZWgph
https://www.uploadable.ch/file/UX4P8SaQwzBr
https://www.uploadable.ch/file/qT4u93hsgWBp
https://www.uploadable.ch/file/Pn22C86vBgm4
https://www.uploadable.ch/file/abwVDUmrS6NE
https://www.uploadable.ch/file/W7u95BxUUFNF
https://www.uploadable.ch/file/kFfNG5jg8Df5
https://www.uploadable.ch/file/TsFFc5kMz4Mh
https://www.uploadable.ch/file/vZsHhQfpNG4q
dvd6
https://www.uploadable.ch/file/eHF3PZDndUC5
https://www.uploadable.ch/file/FEkktMAqHhpe
https://www.uploadable.ch/file/bmZq3escXjzy
https://www.uploadable.ch/file/wcRNgQMqGjqr
https://www.uploadable.ch/file/e236qmrtyXtF
https://www.uploadable.ch/file/ekFQb7TpKCGN
https://www.uploadable.ch/file/mZhKg65NVYB6
https://www.uploadable.ch/file/3kBHQxdY4gJs
https://www.uploadable.ch/file/YPCqQWastwyh
dvd7E
https://www.uploadable.ch/file/JxTYWcyEU6Dc
https://www.uploadable.ch/file/tuAkkCNtD6My
https://www.uploadable.ch/file/93fAmtHuf2pZ
https://www.uploadable.ch/file/hhuCv23mHFu6
https://www.uploadable.ch/file/NehwfaNvxkYq
https://www.uploadable.ch/file/3gbg2u7HcaGj
https://www.uploadable.ch/file/xa3Skc9SATwk
https://www.uploadable.ch/file/PdVHvahekAEU
https://www.uploadable.ch/file/SZEhJkA7ZwEP

[/HIDE]

 

 

************************************

 

pre_1451068815__nuoc_chay_xuoi_edit.jpg

 

[hide]

dvd1  Xin Đừng Quên
http://uploaded.net/file/phrprbhb/XinDungQuen_VN.part01.rar
http://uploaded.net/file/fnagxtwo/XinDungQuen_VN.part02.rar
http://uploaded.net/file/m27gow5l/XinDungQuen_VN.part03.rar
http://uploaded.net/file/29181dub/XinDungQuen_VN.part04.rar
http://uploaded.net/file/bmt75cok/XinDungQuen_VN.part05.rar
http://uploaded.net/file/l5a2uqd7/XinDungQuen_VN.part06.rar
http://uploaded.net/file/oan6eiye/XinDungQuen_VN.part07.rar
http://uploaded.net/file/y1aqykt0/XinDungQuen_VN.part08.rar

http://jumbofiles.org/newfile?n=10910127&XinDungQuen_VN.part01.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910125&XinDungQuen_VN.part02.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910121&XinDungQuen_VN.part03.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910122&XinDungQuen_VN.part04.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910123&XinDungQuen_VN.part05.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910124&XinDungQuen_VN.part06.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910126&XinDungQuen_VN.part07.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910128&XinDungQuen_VN.part08.rar

https://www.uploadable.ch/file/DSV7R8CmSaqW
https://www.uploadable.ch/file/fGbBYmUYKxqB
https://www.uploadable.ch/file/3PxPkyGbTJYg
https://www.uploadable.ch/file/MwGx9tKHzRZM
https://www.uploadable.ch/file/sjJ6pg6Z9Z7z
https://www.uploadable.ch/file/d74Qddfe4czt
https://www.uploadable.ch/file/My77DXEZgxj7
https://www.uploadable.ch/file/VhDGwUqaSPbM


http://filecloud.io/d76ej2vrh
http://filecloud.io/eyf120tqu
http://filecloud.io/5lijhbf6t
http://filecloud.io/xhtajd508
http://filecloud.io/65791eldk
http://filecloud.io/o48mhltag
http://filecloud.io/eus904rzj
http://filecloud.io/kv8rjwx5t
*******************
DVD2  Nước Chảy Xuôi Dòng
http://uploaded.net/file/1bcf79hz/NuocChayXuoiDong_VN.part01.rar
http://uploaded.net/file/sqfh02q6/NuocChayXuoiDong_VN.part02.rar
http://uploaded.net/file/gpjuycml/NuocChayXuoiDong_VN.part03.rar
http://uploaded.net/file/0dbwy826/NuocChayXuoiDong_VN.part04.rar
http://uploaded.net/file/mtkhd0fi/NuocChayXuoiDong_VN.part05.rar
http://uploaded.net/file/otcqb79l/NuocChayXuoiDong_VN.part06.rar
http://uploaded.net/file/e5ke7tuz/NuocChayXuoiDong_VN.part07.rar
http://uploaded.net/file/fi6ielgz/NuocChayXuoiDong_VN.part08.rar
http://uploaded.net/file/him6aekk/NuocChayXuoiDong_VN.part09.rar

http://jumbofiles.org/newfile?n=10910135&NuocChayXuoiDong_VN.part01.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910132&NuocChayXuoiDong_VN.part02.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910131&NuocChayXuoiDong_VN.part03.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910136&NuocChayXuoiDong_VN.part04.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910134&NuocChayXuoiDong_VN.part05.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910130&NuocChayXuoiDong_VN.part06.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910133&NuocChayXuoiDong_VN.part07.rar
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910137&NuocChayXuoiDong_VN.part08.rar


https://www.uploadable.ch/file/E3357nG3qCc2
https://www.uploadable.ch/file/XymxWK4wGuj9
https://www.uploadable.ch/file/Cb2nYJPD8VxA
https://www.uploadable.ch/file/z7fQ3RpBH7Df
https://www.uploadable.ch/file/ej4eX7UVhQHb
https://www.uploadable.ch/file/dnFpuMqWesEZ
https://www.uploadable.ch/file/2dZYgSyaAnQh
https://www.uploadable.ch/file/7XwxdBtnCw7N
http://filecloud.io/cauebh543
http://filecloud.io/s5jah4ye2
http://filecloud.io/xecj2li1r
http://filecloud.io/h4g9p61bw
http://filecloud.io/3t8ks1lin
http://filecloud.io/pkngbqjzw
http://filecloud.io/38pd1qg4f
http://filecloud.io/t7mlcdpgs
http://filecloud.io/3upok9raw
[/hide]
 
 
********************************************
 
pre_1451069477__xmas_cd_collections.jpg
 

[hide]

cd1
http://uploaded.net/file/lwoqp4nl/Xmas%20Songs%20_CD1.rar
http://filecloud.io/i9k6lxb0a
https://www.uploadable.ch/file/vrCc8MP8U3hj
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910587&Xmas_Songs__CD1.rar
cd2
http://uploaded.net/file/pg84u43p/Xmas%20Songs_CD2%20-%20Copy.rar
http://filecloud.io/n7efbmiu0
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910657&Xmas_Songs_CD2_-_Copy.rar

cd3
http://uploaded.net/file/5lf1j0z9/Xmas%20Songs_CD3.rar
https://www.uploadable.ch/file/4Q4vbZUe5Hqs
http://jumbofiles.org/newfile?n=10910493&Xmas_Songs_CD3.rar
http://filecloud.io/6a7bmhv2o

[/hide]

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KiKi cung vay, chuc ca nha mot mua Giang Sinh vui ve, hanh phuc va mot Nam moi nhieu suc khoe, va nhieu may man!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Kiki và Hannah.  Hope everyone have a very Merry Christmas & a Prosperous New Year!!  (Welcome back to the forum Hannah)

Share this post


Link to post
Share on other sites

chuc ca nha yesphim giang sinh vui ve va nam moi that nhieu hanh phuc...... han hanh don mung Hannah tro lai ....chuc Hannah va gd mua giang sinh an lanh hanh phuc.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Than chuc Moi Nguoi Giang Sinh Vui Ve , An Lanh & Nam Moi duoc nhieu Suc Khoe , Hanh Phuc......

Xin Chuc Mung Hannah da tro ve cung voi moi su Tot Dep , Hanh Phuc....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Chat Room

Chat Room

Please enter your display name

×
×
  • Create New...